Doelen en werkwijze

Cambodja is een van de armste landen ter wereld. Het land is decennialang geteisterd door oorlogen en het schikbewind van de Khmer Rouge staat velen nog vers in het geheugen. Nu is het land weer aan het opbouwen. Hoewel het langzaam iets beter gaat, is armoede voor een zeer groot deel van de bevolking dagelijkse realiteit.

Enkele feiten:

 • Ongeveer 90% van de mensen die in Cambodja onder de armoedegrens leven, woont op het platteland;
 • Ongeveer 33% van de mensen in Cambodja heeft geen toegang tot schoon drinkwater;
 • In Cambodja sterven elk jaar 10.000 kinderen onder de 5 door het drinken van onveilig drinkwater en het ontbreken van basale sanitaire voorzieningen;
 • Meer dan 60% van de bevolking lijdt onder seizoensgebonden voedseltekorten;
 • Ruim 70% van de huishoudens op het platteland van Cambodja heeft geen toilet.

Het is duidelijk dat er op het platteland van Cambodja nog altijd grote uitdagingen zijn. Stichting Apsara helpt gezinnen om een beter leven op te bouwen en wil ervoor zorgen dat kinderen een toekomst hebben.

Doelen

Stichting Apsara zet zich in om de volgende doelen te bereiken:

 • Kinderen de kans geven om naar school te gaan;
 • Schoon drinkwater voor zoveel mogelijk mensen;
 • Het verbeteren van de hygiëne om ziekte te voorkomen
 • Ervoor zorgen dat gezinnen in hun basisbehoeften kunnen voorzien;
 • Een grotere zelfredzaamheid voor de gezinnen.

Hoe worden de doelen bereikt?

 • Het plaatsen van waterfilters en het geven van voorlichting over het gebruik ervan. BioSand waterfilters zijn erg geschikt om water schoon te maken. 
 • Bouw van schooltjes op het platteland en het ondersteunen van bestaande scholen door het verstrekken van lesmateriaal
 • Het opzetten van microkredietprojecten. Door het beschikbaar stellen van een microkrediet kunnen de gezinnen een klein bedrijfje opzetten en meer geld verdienen. Een voorbeeld hiervan is het fokken van varkentjes.
 • Bouw van toiletten en het geven van voorlichting over hygiëne
 • Incidenteel geven van noodhulp op het gebied van onderdak, kleding, voedsel en medische zorg (bijvoorbeeld hulp bij lekkend dak tijdens de regentijd en voedseltekorten die vaak aan het eind van de regenperiode ontstaan)

Werkwijze

Om de doelen te bereiken werken we nauw samen met de lokale bevolking en onze samenwerkingspartner op lokatie. We betrekken de gezinnen zo veel mogelijk bij de projecten. Ons uitgangspunt is: wat de mensen zelf kunnen doen, moeten we ze zelf laten doen. We geven alleen hulp waar dat nodig is. Dit is belangrijk om de betrokkenheid te vergroten. Zo hielp bijvoorbeeld het hele dorp Chong Spean mee met de bouw van de school. Wij hebben alleen geholpen bij de aanschaf en het vervoer van de materialen. Soms is wel wat meer vakkennis vereist om iets te bouwen of in gang te zetten. Dan helpen we natuurlijk wel om de juiste mensen in te huren om het project te laten slagen. 

De hulp die we bieden is kleinschalig en praktisch, waardoor de resultaten vaak direct te zien zijn. Omdat het bestuur van Stichting Apsara geen salaris of enige andere vorm van onkostenvergoeding ontvangt, zijn de kosten laag en komt het geld direct ten goede aan de projecten. 

Waar werken we?

De projecten worden opgezet in het gebied tussen Kampong Kdei, Phnom Kulen en Kulen Prum Tep, in de provincie Siem Reap. Op dit moment werken we in twee dorpjes: Orumeas en Chong Spean. We onderzoeken de mogelijkheden om ook projecten op te zetten in Pong Ru.